Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật

Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
Đăng ngày: 13/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1:  Đến phòng Lao động thương binh và xã hội để được hướng dẫn lập hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật

Bước 2: Đơn xin xác nhận hộ nghèo của đối tượng có xác nhận của địa phương

Bước 3: Phòng Lao động - TB&XH đối chiếu với danh sách hộ nghèo mà phòng quản lý nếu đúng đối tượng thì xác nhận ngay. Nếu không nhất trí thì giải thích và trả lời ngay cho cá nhân biết.

Bước 4: Trả kết quả tại phòng Lao động - TB&XH huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin xác nhận của đối tượng tự viết tay có dấu của xã

+ Nếu là học sinh tàn tật thì phải có xác nhận của y tế cấp xã.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Ngay trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp  lệ..

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân  

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy xác nhận

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không 

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

Quyết định số 170/2005/QĐ-TTCP ngày 8/7/2005 của TTCP về việc ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006-2010

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

Bài viết liên quan
Hiển thị kết quả trong 1-10 (of 50)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ