Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật

Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
Đăng ngày: 13/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận hoàn cảnh người tàn tật có thể đến phòng Lao động - TB&XH huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin xác nhận tại phòng Lao động - TBXH huyện. Cán bộ công chức có trách nhiệm xem xét đối chiếu danh sách, hồ sơ người tàn tật quản lý tại phòng, nếu hợp lệ và đúng đối tượng sẽ xác nhận và trả kết quả ngay sau khi xác nhận xong. Nếu không nhất trí thì giải thích và trả lời ngay cho đối tượng biết.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn xin xác nhận viết tay của đối tượng có xác nhận của xã và bệnh viện

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Ngay trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp  lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy xác nhận

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC:

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC: Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của CP về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

Bài viết liên quan
Hiển thị kết quả trong 1-10 (of 50)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ