Tiếp nhận quảng cáo

Tiếp nhận quảng cáo
Đăng ngày: 11/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Tiếp nhận quảng cáo

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Sau khi Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch tỉnh cấp phép, cá nhân hoặc tổ chức được cấp phép mang hồ sơ đến Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần

Bước 2: Phòng Văn hoá và Thông tin có trách nhiệm tiếp nhận và quy định các điểm treo theo đúng quy hoạch

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy phép do Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch tỉnh cấp

+ Ma két quảng cáo

+ Hình thức kích thước quảng cáo

2) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức, Cá nhân  

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

 1. Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001

2. Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ