Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi

Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi
Đăng ngày: 15/02/2015
   
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015
 

 
 
Ca trực
  Thời gian trực
 Người trực
 Chức vụ
 
Ca trực 01
 
Chủ Nhật  ngày 15/02/2015
 
(27/12/2014 Âm lịch)
 
Nguyễn Đức Dụng
 
 
Chủ tịch Công đoàn
 
Nguyễn Trọng Việt
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 02
 
Thứ Hai ngày 16/02/2015
 
(28/12/2014 Âm lịch)
 
Mã Thị Thanh
 
 
Chuyên viên
 
Ngô Văn Thuyên
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 03
 
Thứ Ba ngày 17/02/2015
 
(29/12/2014 Âm lịch)
 
Giáp Văn Tú
 
 
Cán bộ trưng tập
 
Đỗ Xuân Cừ
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 04
 
Thứ Tư ngày 18/02/2015
 
(30/12/2014 Âm lịch)
 
Vi Đình Tuyến
 
 
Chuyên viên
 
Ngọc Văn Giang
 
Cán bộ trưng tập
 
Nguyễn Thị Thương
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 05
 
Thứ Năm ngày 19/02/2015
 
(01/01/2015 Âm lịch)
 
Ngọc Xuân Hùng
 
 
Chuyên viên
 
Nguyễn Xuân Thủy
 
Cán bộ trưng tập
 
Nguyễn Duy Tùng
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 06
 
Thứ Sáu ngày 20/02/2015
 
(02/01/2015 Âm lịch)
 
Vũ Mạnh Cường
 
 
Phó trưởng phòng
 
Nguyễn Thị Luyện
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 07
 
Thứ Bẩy ngày 21/02/2015
 
(03/01/2015 Âm lịch)
 
Ngọc Văn Lượng
 
 
Chuyên viên
 
Ngọc Văn Tân
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 08
 
Chủ Nhật ngày 22/02/2015 (04/01/2015 Âm lịch)
 
Nguyễn Văn Thức
 
 
Phó trưởng phòng
 
Nông Thị Huế
 
Tạp vụ
 
Ca trực 09
 
Thứ Hai ngày 23/02/2015 (05/01/2015)
 
Thân Văn Đạc
 
 
Trưởng phòng
 
Nguyễn Chí Hướng
 
Cán bộ trưng tập
 
Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ